注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

yazush的博客

亚洲语家庭

 
 
 

日志

 
 
关于我

亚洲语上海改发办主任郭兴尧 www.yazu999.com亚语久久网 yazush.56.com世亚语远程义校电子部视频教材供城乡文化站组织学习俱乐部.直接联系

网易考拉推荐

SPBOARD v4.5  

2008-09-29 16:25:47|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
作者 [ 高友铭 ] - 2008年09月29日 下午 4时12分
SPBOARD v4.5 - yazush - yazush的博客
尼泊尔世界语者组织2009年相聚喜玛拉雅山的活动 浏览次数 [ 5 ] 删除  

Kara samideano, koran saluton de mia koro. Mi invitas al vi por partopreni en Internacia Himalaja Renkontig^o(I.H.R.) programo. G^i estas fama programo kaj okajo por viziti en Nepalo. Se vi volas viziti, g^i estas malmulte kosta. Denove mi invitas al vi kaj vian geamikoj. Bonvolu transdonu la mesag^on al vian geamikojn. Mi atendas bonvenigi en programo al vi kaj geesperantistoj ankau^ esperas ke vi respondos.
Detala pri programo
La 8a Internacia Himalaja Renkonti?o 2009
La aran?o de Nepala Esperanto-Asocio, ekde 1995

KIO: Internacia Himalaja Renkonti?o
KIAM : 2009-02-26 gxis 2009-03-10
KIE : Anapurna, Nepalo
===========================

La Nepala Esperanto-Asocio ?ojas anonci la okan dekdutagan Internacian Himalajan Renkonti?on por konigi sian landon al alilandaj esperantistoj. Apena? ekzistas iu lando en la mondo kiu povus rangi samnivele kun Nepalo rilate naturan, etnan kaj kulturan diversecon. Partoprenante la renkonti?on, vi havas la ?ancon formi vian propran bildon de la lando kaj samtempe konati?i kun lokaj kaj alilandaj esperantistoj kiuj partoprenos la samajn programerojn.

Vi pasigos la unuajn kaj lastajn tagojn de la renkonti?o en Katmando valo kie situas la ?efurbo de Nepalo. Tieaj historiaj distriktoj kaj monumentoj atestas ?ian ri?an kulturan pasintecon notinde tiuj de la plej grandaj Patano kaj Bhaktapuro kie vi povos vidi kiel nevaraj kaj tamangoj, la originaj etnoj de la valo restas fidelaj al siaj jarcentaj tradicioj malgra? la multeflanka moderni?o de la valo.

La ?efa parto de la renkonti?o programo estos voja?o al alia granda valo de Nepalo, Pokhara situante okcidente de Katmando je 200 kilometroj. Survoje vi haltos por fari rajdon flose sur Trisuli rivero.

Pokhara same kiel Katmando situas en la meza regiono de la lando sude kelkdekajn kilometrojn de la Himalaja montaro, kaj de ?i vi povas ?ui fabelan panoramon de la montoj de Anapurna, Dha?lagiri kaj Manaslu. La pinto de Ma?apu?re (la fi?vosto) majeste dominas la scenon.

De Pokhara vi entreprenos Beshisahar rondpiedvoja?on ?is Pokhara tra Anapurna Himalaja Regiono dum kiu vi havigos al vi (krom kelkajn dolorajn muskolojn!) bonegan ideojn pri la montara vila?a vivo, tiel kiel la plejmulto de la popolo ?in spertas tage.Vi anka? ?uos majestajn vida?ojn de la Himalaja montaroj de Anapurna, Nilgiri, kaj Da?lagiri .La? dire ?i tiu Galegaun Ghanpokhara piedvoja?o al la bazo de Anapurna estas unu el la plej bonaj tiaj vojoj en la tuta mondo.

Tie vi povas observi la vivon kaj kulturon de la etna popolo precipe gurungoj, ghaleoj kaj thakalioj.

La gurungoj/Ghaleoj estas famaj pro siaj kura?o kaj braveco en batalo. Multaj el ili servas en armeoj de diversaj landoj (ili estas honestaj, sinceraj kaj naivaj).

La gurunga popolo parolas sian propran lingvon. La? lingva kaj etna ecoj ili parencas al la magara, thakalia kaj kirata gentoj. La gurungoj estas anka? famaj pro sia honesta pensmaniero kaj siaj ri?aj danca kaj muzika tradicioj. Ili estas ?iam ridemaj malgra? siaj penegaj vivoj. La plimulto de ili vivas en la alta Lam?ung kaj Kaski distrikto la? flanko de Marsangdi rivero. La vivo de tiuj monthomoj estas modesta ?ar laboro sur la deklivoj estas penega.

Dum via restado vi lo?os en bonkvalitaj hoteloj kun matenman?o. ?iuj man?kostoj (en la montara parto) kaj aliaj kostoj en Nepalo estas inkluzivitaj en la ali?kosto sed tiu ne ampleksas asekuron. La kotizo estis kalkulita por kovri kostojn - ne por gajni monon. Similaj turismaj servoj kutime kostas preska? 90 e?rojn tage, multaj niaj estas volontulaj servoj de nepalaj esperantistoj.

Speciala?o de tiu montara regiono estas la famaj gurungaj selaladoj. Vi trapasos kelkajn inkluzive Khudi Galega? Bhu?ung, Pasgaun ktp. La montareto tie estas kovrita de arbaro de rododendro, la belega nacia floro de Nepalo. Vi anka? ?uos vidojn de nigraj simioj (presbitoj) cervoj (kapreoj) kaj diversaj specoj de birdoj montaraj.

La programo estas planita por ke ?i ta?gu al ?iuj a?ogrupoj. ?i-foja itinero estas preska? virga kaj nedifektita pro troa turismo.
Eblaj vidoj de monatoj dum vojagxo:

MCAPU?RE (6700mtr) ANAPURNA (8090mtr) ANAPURNA IV (7550mtr) LAM?UNG HIMAL (7000mtr) HIMAL?ULI (6750 mtr) multaj pintoj.
=
LA? TAGA PROGRAMO

26 a de februaro : Alveno bonvenigo interkonati?o

27 a de februaro :vidinda?o Pashupati kaj Bhauddnath

28 a de februaro :Vidinda?o Patano kaj Bhaktpuro

01 a de marto: Veturo al Beshisahar Kaj Khudi

02 a de marto :De Khudi ?is Ghale gaun

03 a de marto : De Ghalegaun ?is Bhujung

04 a de marto : De Bhujung ?is pasgaun

05 a de marto: De pasgaun ?is pakhurikot (naidar)

06 a de marto : De pakhurikot ?is Hotelo Daybreak Begnas lago a? Pokhara

07 a de marto : De Begnas ?is Pokhara

08 a de marto : Vidinda?oj kaj forveturo al Kathmanduo

09 a de marto : Libera tago Internacia vespero

10 a de marto : forflugo

(La? taga itinero san?eblas pro neatendataj kialoj)
=
La kotizoj

La kotizoj varias depende de la lo?lando de la ali?anto la la jena grupi?o

A: ?iuj landoj escepte de tiuj mencitiaj ?i sekve sub B
B: Bulgario, ?e?io, Slovakio, Hungario, eksjugaslaviaj landoj, Rumanio, Pollando ekssovetuniaj landoj, ?iuj landoj de Azio (escepte Israelo, Japanio kaj Korea Respubliko), Afriko kaj Latina
Ameriko.
Kotizoj sube estas en usonaj dolaroj kaj por unu persono.
Kotizo

?is 30-9-2008 ekde 1-10-2008 ekde 1-1-2009
A 500 550 600
B 450 500 550


Supre menciita kotizo validas por dulita ?ambro, se vi deziras unulitan ?ambron bv. aldoni 50 usonajn dolarojn al ?i, dum montara piedvoja?o unulita ?ambro ne estas garantiita.
=
ALI?ILO

La 8-a Internacia Himalaja Renkonti?o
La bezono tajpi a skribi preslitere la bezono,en?irkligu
vorton
Familia nomo :- .........................................................................
Persona nomo:- .........................................................................
Adreso
:- .........................................................................
Lando
:- .........................................................................
Telefono / Fakso (kun kodo) :- ..................................................
Retadreso
:- .........................................................................
Profesio/ Fako:- .........................................................................
Naski?dato :- .........................................................................
?atookupo
:- .........................................................................
Vegetarano :- Jes / Ne Fumanto :- Jes / Ne
Mi volas lo?i kun .......................................................................
Jen mi ali?as la la presitaj kondi?oj sube sur tiu ?i flanko . Mi
sendas ?i tiun ali?ilon kaj samtempe pagas kotizon la kotiztabelo
al IHR komitato.
Bankokonto :- Nepal Esperanto Sang (renkonti?o)
550-74775-6 Savings Account,
Nepal Bank Limited
New Road, Kathmandu
Mi legas, komprenas kaj akceptas la kondi?ojn sur ?i tiu ali?ilo.
............................
Subskribo
............................
Dato
=
La adreso de 8-a IHR Komitato
Nepala Esperanto-Asocio
G.P.O. post box no: 8974 cpc 102 Kathmandu, Nepal
Telefono: 00977-1-6209877
引文来源  SPBOARD v4.5
  评论这张
 
阅读(130)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018