注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

yazush的博客

亚洲语家庭

 
 
 

日志

 
 
关于我

亚洲语上海改发办主任郭兴尧 www.yazu999.com亚语久久网 yazush.56.com世亚语远程义校电子部视频教材供城乡文化站组织学习俱乐部.直接联系

网易考拉推荐

SPBOARD v4.5  

2008-11-26 10:13:19|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
★ 益友学斋NUNTEMPA ESPERANTO 2008-NOV。第4期 浏览次数 [ 21 ] 删除

 与时共进,才有明天

 ==============================================================================================================================================================

 ADMINISTRADO DE EKONOMIO

 Grava agado en Reformado 重要的改革行动 2008-10-29 En reformado kaj malfermo de ?inio, post establi?o de ekonomia speciala regiono Shenzhen, ?inio malfermis 14 ?emarajn havenajn urbojn, inkluzive de Dalian. La 14 ?emaraj havenaj urboj kaj Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen fari?is anta?aj pozicioj en ?ina malfermo.

 La? raporto de UN, ?inio fari?is ?ef-kondukanto 引领者 de iniciativaj 首创 produktoj en monda merkato 联合国报道:中国成为世界市场首创产品的主要引领者 2008-11-01 Anta? nelonge en Pekino publiki?is en la ?ina lingvo "Raporto pri Iniciativa Ekonomio en 2008" kompilita de UN. La raporto montras, ke ?inio jam fari?is la ?ef-kondukanto de iniciativaj produktoj en la monda merkato, kaj oni rimarkis la gravan ?an?i?on el "farita de ?inio" ?is "kreita de ?inio". La raporto diras, ke ?inio estas la lando kun la plej rapide kreskanta ekonomio en la mondo, kaj la kombini?o de investo, tekniko kaj iniciativo impulses 推进,脉冲 la iniciativan ekonomion de ?inio.

 =================================================

 ESPERANTO

 ?inaj universitataj studentoj lernas Esperanton retbabilante中国大学生学习世界语网上聊天 2008-10-19 En la ?ina urbo Foshan, proksima al Kantono, la 17-an de oktobro okazis interesa lerneja eksperimento, ene de la kurso de Esperanto instruata ?e la Altlernejo pri Porprofesiaj kaj Teknikaj studoj de tiu urbo. Profitante la bonajn teknikajn eblecojn de la lernejo oni starigis retbabiladon kun pola esperantistino, Grazyna, mem instruistino, de la urbo Toruń. La junaj gelernantoj (inter 16 kaj 20 jaraj) havis la okazon paroli kun ?i pere de la reto, kaj e? vidi ?in en giganta ekrano. ?i kaj la gelernantoj inter?an?is salutvortojn, faris facilajn demandojn, kaj ?i e? povis rigardi kiel oni instruas Esperanton al la gejunuloj. Kaj kiel granda surprizo komence de la klaso aperis brazila esperantisto, Silvio Kniess, kiu anka? babiladis kun ili (kompreneble simplaj frazoj, ?ar temis nur pri la 3a klaso). Eble por ili unuafoje en sia vivo estis ebleco babiladi kun eksterlandanoj. Tio multege kura?igis ilin en la lernado de Esperanto.

 =======================================================

 MONDA NOVA?O

 publikigis blankan libron "Politiko kaj Agado de ?inio kontraǔ Klimata ?an?i?o" 发表白皮书“中国对待气候变化的政策和行动 La 29-an de oktobro en la gazetara konferenco okazinta en Pekino, Nova?-Oficejo de ?ina ?tata Konsilantaro publikigis la blankan libron "Politiko kaj Agado de ?inio kontraǔ Klimata ?an?i?o". La blanka libro reasertas , ke ?inio klopodos por realigi la celon ?is 2010 redukti energio-konsumon de totala enlanda produktvaloro je 20% kompare kun tiu de 2005 kaj altigi proporcion de regenerebla energio en strukturo de energio-konsumado je 10%. La blanka libro diras, ke tutmonda klimata ?an?i?o kaj ?ia neutila influo estas problemoj komune zorgataj de la homaro. Kiel unu el la landoj, kiuj estas plej facile influataj de klimata ?an?i?o, ?inio porpledas , ke sub kadro de kontinuigebla disvolvi?o, kun principo de "kuna kaj distinga respondeco" de diversaj landoj, sur le?a bazo de "Frama Konvencio 条约 de UN pri Klimata ?an?i?o" kaj "Kiota Protokolo 京都(协)议定书 ", oni dependas de sciencteknika kreado kaj teknika transdono, malrapidigi kaj sin akordigi al klimata ?an?i?o.

 Laboristoj de ?ipkonstruejoj protestas en Pollando 波兰造船厂工人抗议 POLLANDO - 29-an de oktobro, 2008. Laboristoj de pola ?ipkonstruejo la?te manifestacias kaj postulas sekuran dungatecon . Bruege 强烈喧闹 por montri la grandecon de iliaj ?ipkonstruejaj ?uldoj 欠款,义务 kaj maltrankvileco, iuj 300 polaj laboristoj ne?anceleble 不可动摇地 protestmar?as en Bruselo, kaj postulas la savon de iliaj laborpostenoj. Ili ekmontras fiere la rubandojn 饰带 de la fama laborsindikato “Solidareco”. La E?ropa Komisiono estas profunde enga?i?inta en la estonteco de la ?ipkonstruejoj de Gdynia kaj Szczecin, kiuj amba? havas multe da ?uldoj kaj estis skuitaj de la postefikoj de EU-regularo pri konkurenco 工商竞争 –小心西方的法规!. Pasintsemajne, Pollando diris, ke ?i akceptis planon pri ?ipsavado proponata de la komisionestro pri konkurenco Neelie Kroes por savi la ?tatajn ?ipkonstruejojn. Ili tamen devos repagi 2,1 miliardojn da e?roj da publikaj subvencioj 补助金,津贴 . La Komisiono diras, ke sia plano signifos malpli da maldungoj ol la plano de Varsovio, kiu inkluzivis pliajn ?tatajn subvenciojn.

 UN alvokas al ?esigo de embargo 封港,禁运 kontra? Kubo 联合国呼吁停止对古巴禁运 UNUI?INTAJ NACIOJ / KUBO - 2-an de novembro, 2008. La ?enerala Asembleo de la Unui?intaj Nacioj 联合国大会 vo?donis por alvoko al Usono forlevi 取消 sian 46-jaran ekonomian embargon sur Kubo, en rezolucio adoptita por la 17-a sinsekva jaro. La nedeviga rezolucio estis aprobita de la asembleo merkredon per 185 vo?donoj kontra? tri. Usono, Israelo kaj Pala?o vo?done elektis kontra? la rezolucio dum Mikronezio kaj la Mar?alaj Insuloj sin detenis 抑制,(弃权) . La nombro de landoj kiuj subtenas ?esigon de la embargo kreskis konstante ekde 1992, kiam 59 landoj vo?donis favore al la rezolucio. La cifero estis 179 en 2004, 182 en 2005 kaj 184 en 2007.

 Jigme Khesar Namgyel Wangchuck 不丹新国王

 6-a de novembro La nova Re?o de Butano, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, 28-jara, i?as hodia?, en kronada ceremonio, la plej juna monar?o 君主,帝王 en la mondo.

 美国抓扑利用儿童卖淫者 Usono : Pli ol 600 homoj estas arestitaj dum tutlanda operaco 军事行动,作战 de la FBI 美国联帮调查局 kontra? tiuj kiuj utiligas infanojn en prostituado 卖淫。美国称此为“无烟工业”

 EU atentas小心,重视 novan ?ancon de rilatoj kun Usono 欧盟注视与美国关系的新机会 2008-11-06 17 ?uste kiel dirite de prezidanto de la Komisiono de EU Jose Manuel Barroso, EU jam postulis, ke Obama kreu kun EU novan ekonomian ordon. Jose Manuel Barroso opinias, ke nuna monda financa krizo povas turni?i al nova ?anco, la homoj bezonas novan mondon por atingi novan unuecon. Barroso esperas, ke sub gvidado de Obama, Usono povos atingi novan unuanimecon kun Eǔropo. Tamen iuj eǔropaj gvidantoj opinias, ke kernaj rilatoj inter Usono kaj Eǔropo ne multe ?an?i?os. Luksemburgia ?efministro Jean-Claude Juncker esprimis, ke kvankam nova usona prezidento plie konsideros pri interesoj de Eǔropo, tio samtempe alportos pli da devo al Eǔropo. Analizanto opinias, ke eǔropanoj esperas ludi pli evidentan rolon same kiel Usono en internaciaj aferoj kaj partianoj de Demokratia Partio, kiu sekvas plurflankismon 多边主义 eble povos liveri ?ancon al Eǔropo. Kiam Eǔropo ?enerale atendas novajn rilatojn inter Eǔropo kaj Usono, estas malfacile antaǔvidi, ?u Obama vere alportos profiton al eǔropanoj. Analizanto opinias, ke kvankam penslinio de Obama estas fundamente unuiga kun espero de EU rekonstrui internacian financan sistemon, tamen Obama estas usona prezidento, post enofici?o li devas unue solvi restarigon de usona ekonomio, sed ne rekonstrui mondan ekonomian sistemon. Specialisto montris, kian ajn iluzion 幻觉,幻影 havas eǔropanoj al Obama, ili devas rekonscii?i el la fantazio 幻想,奇想 , ?ar post enofici?o Barack Obama ne forlasos ekzistan potencan regulon de Usono en la internacia socio kaj estas malfacile abrupte 骤然地 ?an?i la rilatojn inter Eǔropo kaj Usono.

 Usona tutmonda superregado malkreskos, la? usona raporto 美国报道:美国的超级世界统治将减弱 USONO - 21-an de novembro, 2008. La usona ekonomia, militista kaj politika superregado ver?ajne malplii?os dum la venontaj du jardekoj, la? lasttempa raporto de usonaj strategiaj informservoj pri tutmondaj tendencoj. La “National Intelligence Council" (Nacia Konsilio pri Strategiaj informoj - NIC国家情报理事会公布第三份研究报告-「全球未来之图像」,预测二0二0年世界之发展及论证地缘政治与国际安全两层面之变化。) anta?vidas, ke ?inio, Barato kaj Rusio ?iam pli defios la usonan influon. ?i anka? diras, ke la usona dolaro ne plu estos la plej grava valuto de la mondo. Nesufi?oj de man?a?o akvo estigos konfliktojn. Tamen, la raporto koncedas 让步,让与 , ke ?i tiuj rezultoj ne estas neeviteblaj kaj dependas de la agoj de mondaj gvidantoj. ?i portretas neesperigan bildon pri la estonteco de la usona influo kaj potenco : "La sekvontaj 20 jaroj da transiro al nova sistemo estas plenaj je riskoj," diras “Global Trends 2025” (Tutmondaj Tendencoj 2025 世界趋势), la lasta el la raportoj kiujn la NIC preparas ?iujn kvar jarojn ?ustatempe por la sekvonta mandato 委任 de la usona prezidento. Malgra? tio, ?i konkludas : "Usono restos el ?iuj la plej grava aktoro sed estos malpli superrega."

 La anta?a studo de la NIC el la jaro 2004 pentris pli pozitivan bildon de usona tutmonda pozicio, klarigante tiam, ke la usona superregado anta?videble devos da?ri. Sed la lasta ?ijara raporto diras, ke kreskantaj ekonomioj kiel tiuj de ?inio, Barato kaj Brazilo alportos al Usono pli grandan konkurencon 工商竞争 ?e la supro de multpolusa 多极 internacia sistemo. Mondo kun pli da potencaj centroj estos malpli stabila ol mondo kun nur unu a? du superpotencoj, ?i diras, kaj tio estigos pliajn eblecojn por konfliktoj.

 Tutmonda varmi?o havos pli grandan efikon en 2025, ekka?zante malabundecon 匮乏,短缺 de man?a?o kaj akvo, kiu povus anka? estigi konfliktojn pri karbura?o 碳化物 ?irka? la terglobo. Kaj la uzo de atomaj armiloj probable kreskos ?iam pli, asertas la raporto, ?ar “kanajlaj 流氓 ?tatoj (流氓先说别人流氓 !)” kaj terorismaj grupoj havos pli facilan aliron al tiaj armiloj. Sed la NIC donas iun ampleksan eblecon al usonaj gvidantoj, por ke ili ekagu por malhelpi tielajn scenarojn : “Ekzistas ebleco por homoj, a? politikaj re?imoj, a? en iuj kazoj por merkataj mekanismoj trakti kaj mildigi se ne solvi ?i tiujn problemojn," diras Thomas Fingar, prezidanto de la NIC. Kaj indas rimarkigi, ke la usonaj sekretaj servoj jam foje malpravis anta?e...

 ========================================================

 SCIENCO

 Novaj mineraloj indikas spurojn 踪迹 de akvo sur Marso 火星上水的踪迹显示新矿物 30-an de oktobro, 2008. NASA航空和航天管理局-kosmosondilo 宇宙探测器 eltrovis novan kategorion 种类,范畴 de mineraloj disvasti?intajn trans grandaj regionoj de la planedo Marso. La trova?o sugestas, ke likva akvo 液体水 restis sur la Marsa surfaco miliardojn da jaroj pli poste ol sciencistoj anta?e pensis. La usona kosmo?ipo "Marsa Skolta Orbitilo" (angle Mars Reconnaissance Orbiter, MRO火星探测轨道卫星) trovis indicojn 征兆,指数 de hidratigita siliko 氢氧化硅 , pli konata sub la nomo opalo 蛋白石 . La eltrovo pliigas la kreskanta amaso da indicoj, la? kiuj akvo ludis kernan rolon en la formado de la Marsa pejza?o kaj, eble, en da?rigo de vivo.

 Ridetu al aliaj, vi estos pli allogaj ! 吸引力 对人微笑你更有吸引力 9-an de septembro, 2008. Diru al iu, ke vi amas lin/?in kaj tiu persono i?os pli alloga, esploroj sugestas ! Okulkontaktoj kaj ridetoj havas similan efikon。 Lia studo faris kun 230 viroj kaj virinoj, eltrovis, ke tielaj sociaj signoj 社交符号 , kiuj indikas kiel multe aliuloj vin ?atas, ludas kernan rolon en allogo. La laboro aperos en "Psikologia Scienco" kaj estos prezentita ?e la Festo de Sciencoj, ke gefra?loj povos uzi liajn konkludojn kunlabore por malhelpi mal?pari tempon flatlogi 阿谀诱惑 tiujn kiuj estas klare ne interesataj. "Kombini informojn pri fizika beleco de la aliaj kun informoj pri tio, kio allogis ilin ?e vi, permesas al vi pli efikigi vian socian penon. Alivorte, tio signifas eviti mal?pari tempon sur allogaj individuoj kiujn ver?ajne vi ne reciproke allogas. En la esploro, al 230 viroj kaj virinoj estis petite, ke ili rigardu kartojn montrantajn viza?on kun malsamaj esprimoj : faris la viza?oj okulkontakton a? ne, ridetis a? ne... Al la volontuloj estis tiame demandite, ke ili redonu indicon kiel allogaj la viza?oj estis. La prefero por la alloga viza?o estis multe pli forta kiam ili rigardas ilin kaj ridetas al ili. "Ni ?atas tion, kiam allogaj homoj ?ajne kondutas pozitive al ni. Kaj ni ?ajne deziras kontakton kun tiuj, kiuj estas je nia nivelo pri allogeco. Eble unu el la manieroj la? kiu vi scias pri via propra nivelo de allogeco estas tra kiel aliaj personoj kondutas al vi."


引文来源  SPBOARD v4.5
  评论这张
 
阅读(111)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018