注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

yazush的博客

亚洲语家庭

 
 
 

日志

 
 
关于我

亚洲语上海改发办主任郭兴尧 www.yazu999.com亚语久久网 yazush.56.com世亚语远程义校电子部视频教材供城乡文化站组织学习俱乐部.直接联系

网易考拉推荐

SPBOARD v4.5  

2008-11-11 11:11:42|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
浏览次数 [ 57 ] 删除  

益友学斋NUNTEMPA ESPERANTO
2008-OKT。-正式创刊第3期
与时共进,才有明天
==============================================================================================================================================================
ADMINISTRADO DE EKONOMIO
En Azi-E?ropa Pinta Konferenco oni ?efe parolos pri financa krizo 2008-10-23 En nuna situacio de internacia financo, kiel oni fortigu kunlaboron inter Azio kaj E?ropo por respondi la tutgloban financan krizon, tio fari?os ?eftemo en la pinta konferenco. en Azi-E?ropa Pinta Konferenco oni eble faros diskutadon ?efe pri stabiligo de financa merkato, reestabligo de financa sistemo kaj stabiligo de financa situacio de ?iaj landoj. "Unue, la konferenco diskutos pri tio, kiel oni protektu la merkaton. Cetere la konferenco diskutos pri reformado de internacia financa sistemo por preventi en la estonteco tiel seriozan financan krizon. Oni nepre faru reformadon pri monda financa sistemo neta?ga al monda ekonomia disvolvi?o. La ?eestantoj diskutos anka? pri stabiligo de iliaj financaj merkatoj." en la historio de pinta konferenco de Azio kaj E?ropo, trovi?as la ekzemplo pri sukcesa respondo al financa krizo. En 1997, okazis financa krizo en Sudorienta Azio. En la sekvanta jaro, en la 2-a Azi-E?ropa Pinta Konferenco okazinta en Londono oni ?efe diskutis pri la rimedoj por respondi al la financa krizo kaj decidis establi kreditan fonduson 信贷基金 inter Azio kaj E?ropo por helpi aziajn landojn stabiligi financon kaj forigi la influon ka?zitan de la krizo. Tial oni anta?kalkulis, ke en ?i-foja pinta konferenco establi?os fonduso de Azio kaj E?ropo por respondi al la tutgloba financa krizo. La? raporto, la Azi-E?ropa Pinta Konferenco klopodos por pasigi iun deklaron de prezidanto apelaciantan 呼吁 , ke aziaj kaj e?ropaj landoj fortigu dialogon kaj kunlaboron en financa politika kampo kaj kune malaltigu la interezon. krom la financa krizo, tutgloba klimata ?an?i?o kaj problemo pri energio fari?os ?efaj temoj de la pinta konferenco. Li diris, "La du flankoj faros diskutadon pri energiosekureco, energiopluri?o 多元能源 , energiokunlaboro kaj klimata problemo. Pri klimata ?an?i?o E?ropo esperas, ke nove prosperi?aj landoj 新兴国家 ali?u al la framo de klimata ?an?i?o tenante kreskadon de ekonomio. 38 ?tatestroj ?eestos al ?i-foja pinta konferenco okazonta en Pekino. La nombro kreos novan rekordon en la historio. alta atento 注意,关心 de ?iuj membrolandoj de la pinta konferenco anta?enpu?os pluapa?an disvolvi?on kaj efikan kunlaboron en diversaj kampoj. "La alta atento kaj la diplomatio de plurflankaj ?tatestroj liveros favorajn politikajn movforton kaj garantion por pluapa?a disvolvi?o de Azi-E?ropa Pinta Konferenco. tio havas gravan anta?enp??an signifon por sistemi?o kaj disvolvi?o de efika kunlaboro de Azi-E?ropa Pinta Konferenco.
====================================================================================
ESPERANTO
Planlingvo Planlingvo estas konstruita lingvo kreita por uzo en homa komunikado. Tiel ?i distingi?as de artaj lingvoj, eksperimentaj lingvoj kaj sekretaj lingvoj. En la komuna uzo la vorto "planlingvo" kelkfoje estas uzata por signifi ?ian ajn paroleblan konstruitan lingvon. Sed en la faka lingva?o, la vorto klare havas la pli limigitan difinon, ke nur temas pri lingvo kreita kun la celo de uzo en homa komunikado. ?ajne ekde la antikvo, homoj intencas krei lingvon, kiel la greko Aleksarko.Multaj esperantistoj dum varbado preferas la terminon planlingvo al artefarita lingvo, ?ar ?i tiu lasta estas plursenca (vidu natura lingvo). En multaj naturaj lingvoj la pli ofta ?enerala termino estas la?vorte ekvivalenta 逐字逐句地同意语 al la esperanta "konstruita lingvo" a? "artefarita lingvo". Multaj ordinaraj normigitaj 标准化(skribaj) lingvoj estas diversgrade planitaj kaj planataj (precipe rilate al vortprovizo 词汇供应 kaj ortografio 拼写法,正字法). La terminon "planlingvo" oni tamen uzas ordinare (a? precipe) nur, kiam la planado rezultigis tute novan lingvon. Se tia planlingvo estas kreita el materialo pruntita el aliaj lingvoj, oni ne rigardas, ?u anta?e, ?u poste, tiujn fontolingvojn kiel dialektojn de la nove kreita lingvo. Ili ekzistas plu kiel tute apartaj kaj memstaraj lingvoj.
Natura lingvo 1. [ Natura lingvo a? etna种族 lingvo estas ] lingvo kiu evoluis kiel parto de kulturo de iu etno, kies anoj parolas ?in kiel gepatra lingvo. ?i estas la malo de konstruita lingvo, do estas lingvo kiu neniam estis racie elpensita 永远不是理性的发明. 2. Ofte la termino natura lingvo signifas iun ajn lingvon parolatan a? paroleblan de homoj, dum programlingvoj 程序语言 kaj komputilaj lingvoj estas klasifikitaj kiel 分类为 artefaritaj. 3. Paradokse (某些)怪论, kelkaj planlingvoj ricevis la nomon "Natura lingvo": Natural; Natura lingvo; Natura patrina lingvo; Natura universala lingvo;
Pro ?i tiu plursenceco 多意性 de la termino, multaj homoj, precipe esperantistoj, ne emas uzi ?in en la unua senco 意思,含义, ?ar homoj, kiuj ne bone komprenas la plursencecon de la vorto. Esperanto-Parolantaro La nombro de Esperanto-parolantoj estas ne precize konata. Nur eblas taksoj pri la kvanto de la tutmonda parolantaro. Ekde 2001 okazis popolnombradoj en pluraj landoj, ekzemple Hungario kaj Litovio, kiuj kalkulis anka? la nombron de Esperanto-parolantoj (4.565 por Hungario, 858 por Litovio). La plej multaj taksoj pri la tutmonda parolantaro varias inter 100 mil kaj 1,5 milionoj. La diversaj taksoj ver?ajne priskribas malsamajn lingvonivelojn kaj malsaman oftecon de uzado: 100 mil celas la kvanton de homoj, kiuj regule uzas Esperanton, 500.000 inkluzivas tiujn, kiuj de tempo al tempo uzas la lingvon, 2 milionoj (Culbert) anka? tiujn, kiuj jam dum multaj jaroj a? jardekoj ne plu uzas la lingvon. Pli altaj taksoj (?is a? super dek milionoj) inkluzivas supozeble anka? tiujn, kiuj nur eklernis la lingvon; ili supozeble ankora? rememoras kelkajn vortojn, sed fakte ne scipovas praktike utiligi la lingvon. Se la kriterio estu tute flua altanivela lingvouzo, komparebla al denaska nivelo en aliaj lingvoj, la taksoj e? redukti?as je unu a? kelkaj dekmiloj. (Jen pliaj informoj pri la nombro de Esperanto-parolantoj.) Inter la planlingvoj (ekzemple, Interlingvao kaj Lo?bano), Esperanto estas la plej uzata kaj la sola kun evoluintaj da?raj aplikoj en preska? ?iuj vivosferoj.
======================================================================================
MONDA NOVA?O
Rusio provlan?as interkontinentajn misilojn 洲际导弹 RUSIO - 13-an de oktobro, 2008. Rusio ?us provlan?is tri interkontinentajn balistikajn misilojn 弹道, kaj postulis novan distancorekordon por misilo pafita de submar?ipo. La prezidento Dmitri Medvedev, kiu rigardis du de la lan?oj, diris, ke per tio estas pruvate la forton de la rusa misildefendo 导弹防卫.
Ministerio de Komerco de ?inio refutes 驳斥 la parolon, ke ?inio faras "novan koloniismon" en Afriko La 9-an de oktobro Zhou Yabin, estro de la okcident-azia kaj afrika departemento sub la Ministerio de Komerco de ?inio, refutis en gazetara konferenco la parolon disvastigitan de iuj okcidentaj landoj, ke ?inio faras "novan koloniismon" en Afriko. Li diris, ke ?inaj produktoj kun bona kvalito kaj racia prezo altigis vivkvaliton de afrikanoj, investo el ?inaj entreprenoj en Afriko subtenas disvolvon de la loka ekonomio kaj pliigas imposton kaj enofici?on 就职,就业 en la regiono. La fakto atestis, ke ?inio estas amika kaj fidinda amiko de Afriko.
Barack Obama 5-a de novembro fari?as la 44-a prezidanto de Usono. Li estas la unua duonnigra politikisto elektita por tiu posteno. ----子曰:昔吾与人也,听其言而信其行。今吾与人也,听其言而观其行。
==========================================================================================SCIENCO
Komputilo Komputilo estas aparato, kiu a?tomate per programoj prilaborasdatumojn la? instrukcioj. Plej vaste konataj estas persona komputilo (PK), tamen plej multekostaj kaj gravaj por progreso estas serviloj 服务器. Ekzistas anka? multaj specojde specialaj komputiloj, ekz ludkonzolo 游戏机(操控台), banka?tomato. 自动取款机 La historio de la komputilo komenci?is per kalkulma?inoj. 1822 Charles Babbage ellaboris Difference Engine差分机 kaj Analytical Engine解析机,分析机 (?efe por a?tomate kalkuli kaj printi tabelojn de trigonometria?oj 三角函数 uzotajn de maristoj por navigado) en la jaro 1833, sed pro financaj ka?zoj ne povis konstrui ilin. La komputilo en la nuna formo komencis sian evoluon ekde 1941. Nun oni distingas komputilojn en plej vasta senco je analoga 模拟 komputilo kaj cifereca 数字 komputilo. Tradicie oni opinias, ke la plej grava parto de komputilo estas la aparataro 器件(硬件) (procesoro, 处理器 printilo , komputilkorpo), tamen tiu vidpunkto estas tro unuflanka kaj ?enerale erara. Komputilo sen programo (a? programaro) estas nenifaranta amaso de blatoj 一堆无为的蟑螂 , icoj 集成电路 kaj aliaj elektra?oj. E? pli, hodia? eblas diri, ke ?uste la evoluo de la programaro estas lokomotivo movanta komputikon la? vojo de progreso. La plej brila ekzemplo estas la komputila ludo. ?uste por la plej modernaj komputilaj ludoj estas projektataj kaj fabrikataj la plej modernaj hejmaj komputiloj (hejma komputilo) kaj ludkomputiloj. Plia gravega parto de komputilo estas flankaparataro 附件. E? eblas diri, ke nur danke al flankaparataro estas realigata plenvalora kunlaboro de homo kaj komputilo. Hodia? ne eblas imagi komputilon sen ekrano, klavaro 键盘 , muso a? stirstango操纵干. ?uste danke al vasta flankaparataro kaj pripensita programaro sukcesis senrea invado de komputiloj en ordinaran vivon. Ne eblas supertaksi 过估 la rolon de komputiloj en diversaj formoj (ekz MP3 -muzikiloj a? modernaj po?telefonoj 手机) . En la scienco aktive kreskas komputiko, kiu penetris en ordinarajn sciencojn ne nur aparate, sed anka? per ideoj kaj filozofio. Artoj, danke al komputilaj teknologioj (ekz elektronika muziko, komputila grafiko 图表,制图) kreskas kvaza? eksplode. La nuna ekonomiko plene dependas de komputilaj teknologioj (ekz e-komerco, komputila analizo de vendado k.s.). E? inter la plej potencaj firmaoj 商号,商店 gravan parton okupas firmaoj ligitaj kun komputiloj (ekz Mikrosofto, Sun k.a.). Tamen la nuntempa komputilo ankora? ne estas la fino de la komputila evoluo kaj hodia? oni parolas pri biokomputilo, kvanta 量(子) komputilo kaj aliaj fantaziecaj 奇幻性的 a? balda? realaj fenomenoj.
Interreto (nomita unue anglalingve kiel Internet) estas tutmonda alirebla sistemo de komputilaj retoj, kiu transsendas datumojn la? Interreta Protokolo 互联网协议 kaj multaj aliaj protokoloj. ?i konsistas el miloj da pli malgrandaj komercaj, organizaciaj, akademiaj, registaraj, kaj personaj komputilaj retoj. ?i portas variajn informojn kaj servojn, kiel retpo?ton 电子邮件 , retbabilon, kaj la interligitajn retpa?ojn kaj aliajn dosierojn 文件夹(案卷,卷宗) de la Tut-Tera Teksa?o 万维网 . Pli ?enerale, interreto (minuskle 小写字母) estas iu aro de interkonektitaj komputiloj.Retpo?to Retpo?to estas servo en komputilaj retoj, kiu ebligas sendi kaj ricevi leterojn (mesa?ojn). Nuntempe la plejparton de la retpo?ta?oj oni sendas trans la Interreto per protokoloj de la tipoj SMTP-Simple Message Transfer Protocol, 简单邮件传输协议, 用于电子邮件的传输 , POP3 .伺服器可以向后处理伺服器信箱提供「超文字转送通信协定」(Hypertext Transfer Protocol, HTTP)、Post Office Protocol 3 (POP3) 「Internet 邮件存取通讯协定」(Internet Mail Access Protocol, IMAP) 指令的用户端连接代理。kaj IMAP 一种邮件协议 . Tut-Tera Teksa?o La Tut-Tera Teksa?o (TTT) estas unu el la multaj partoj de la Interreto, kaj post retpo?to la due plej uzata parto. ?i estas sistemo de hipertekstaj 超文本dosieroj (a? pa?oj) interligitaj per la protokolo HTTP. Hypertext Transfer Protocol, WWW服务程序所用的协议 . Plej multaj TTT-pa?oj estas verkitaj en la hiperteksta marklingvo HTMLHypertext Markup Language超文本标记语言 a? ?ia nova versio XHTML Extensible Hypertext Markup Language 扩展超文本标识语言. Iuj pa?oj kaj servoj uzas iun formon de XML可扩展标记语言extensive makeup language a? SGML 标准通用标记语言(Standard Generalized Markup Language) . Konektado al la Interreto Kvanto da uzantoj de Interreto la? landoj (datumoj plejparte de la jaroj 2002, 2003; por malmultaj landoj de la jaroj 2001, 2004. La ebleco por la lo?antaro de iu ?tato konektadi al la Interreto multe dependas de la grado de la ekonomia evoluo de tiu ?tato
Esperanto kaj interreto La unua Esperanto-asocio kun retadreso estis supozeble UEA, kiu komence de UEA eksperimentis kaj ekde aprilo 1992 pagis al universitato de Roterdamo por spaco kaj adreso: uea@wammers.erc.eur.nl. Komence oficisto Pasquale Zapelli kontrolis unufoje la semajnon, kaj maksimume du mesa?oj venis. Nur en la Jarlibro 1995 UEA unuafoje tiel diskonigis sian adreson, uea@inter.nl.net.
Esperanto en la Interreto: Kiel ?i fartas 健康状况 ? La Interret-evoluo ver?ajne grandparte “savis” la Esperanto-movadon, kaj aldone e? helpis al ?i “ kapti novan spiron 呼吸 “, t. e. pluevolui pli facile kaj rapide ol iam ajn anta?e. <Esperanto> Jul. 2008
引文来源  SPBOARD v4.5
  评论这张
 
阅读(140)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018